+46 (0)8 466 22 80

Bogleboo utvecklar och underhåller kundunika system inom modebranschen. Vi har många års erfarenhet av IT-lösningar åt detaljhandeln med specialinriktning på modeindustrin och en omfattande kunskap kring de specifika processer som finns inom området.
Inom bolaget finns en en kombination av bred kompetens samt spetskompetens både inom teknisk kunskap samt inom modebranchen där vi besitter särskilt stor expertis.
Kontakta oss

+46 (0)8 466 22 80

Enspännarvägen 1, 131 52 Nacka Strand, Sweden